Vier vrijwilligers uit Steenwijkerland door de provincie onderscheiden met de Overijsselse Vrijwilligersprijs

De vier winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijs van Steenwijkerland, samen met Statenlid Fred Kerkhof en wethouder Trijn Jongman. Foto: Wilbert Bijzitter

De Overijsselse Vrijwilligersprijzen van 2022 zijn in Steenwijkerland gegaan naar is gegaan naar Brian Sol, Lia Hekman, de vrijwilligers van eendenkooi Kooi van Pen en van IK BEGIN! Zij kregen de prijs dinsdag uitgereikt.

De prijs werd namens de provincie uitgereikt door Statenlid Fred Kerkhof. „Jullie leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Vandaag staan jullie in het zonnetje. Niet omdat ik dat wil, maar omdat de maatschappij inziet dat het belangrijk is”, zei hij tijdens de bijeenkomst. Ook wethouder Trijn Jongman was vol lof over de gekozen vrijwilligers. „Jullie zijn fantastisch! Bedankt voor jullie inzet. Zonder jullie zou de maatschappij er niet zo uitzien.”

De Overijsselse Vrijwilligersprijs, de OVP, is de afgelopen weken door de hele provincie uitgereikt aan verschillende vrijwilligers. De prijs is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, Stimuland, de Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Er zijn honderden vrijwilligers op deze manier in het zonnetje gezet. Zij werden onder meer genomineerd door de vrijwilligersorganisaties. Dit op verzoek van de provincie, om deze vrijwilligers een extra blijk van waardering te tonen.

De Kooi van Pen

De vrijwilligers van eendenkooi De Kooi van Pen zetten zich in voor het behoud van de kooi. Het is met zijn 18 vangpijpen de grootste eendenkooi van Europa. De vrijwilligers renoveren en herstellen deze vangpijpen, verzorgen de tamme eenden en houden de omgeving vrij van struikgewas. Sommige vrijwilligers doen dit al sinds 2004, toen zij het onderhoud van de kooi bij Wetering overnamen.

Brian Sol

Vrijwilliger Brian Sol werd genomineerd voor de OVP door verschillende mede-vrijwilligers. ‘Hij heeft zich belangeloos aangemeld als vrijwilliger bij het Corso in Vollenhove toen hij daar nog maar kort woonde. Brian Sol heeft zich de hele week 200 procent ingezet om de voorbereiding van het Corso zo goed mogelijk te laten verlopen’ stond in zijn nominatie.

Lia Hekman

Vrijwilligster Lia Hekman werd voor de OVP genomineerd door haar dochter. ‘Zo lang ik haar ken doet ze vrijwilligerswerk. Begonnen in de kerk met veel bestuurswerk, en als coördinator en collectant van soms wel acht collectes per jaar. Ze is woensdag leesmoeder op een basisschool, vrijdags actief bij de uitgifte van de Voedselbank en de weeksluitingen in Nijenstede waarvoor ze en passant ook nog eens de inroostering van de vrijwilligers verzorgt. Daarnaast is ze als suppoost door het jaar heen, maar met name in de zomerperiode, betrokken bij de tentoonstellingen van Stichting Kunst en Cultuur Kleine Kerk en coördineert ze nog collectes’ schreef zij over haar moeder in de nominatie. Lia Hekman was vanwege ziekte zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Dat deed haar dochter namens haar.

Ik Begin!

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel. ‘IK BEGIN! verdient de groene Overijsselse vrijwilligersprijs in Steenwijkerland. Deze groep inwoners organiseert diverse groene activiteiten, zoals workshops De Levende tuin, een cursus over het aanleggen van een voedselbos en De Levende Tuinenroute. Er zijn ook drie tuincoaches die tuineigenaren advies geven hoe zij een klimaatbestendige tuin krijgen, bestand tegen droge zomers en natte winters. Met als doel een verbetering van de biodiversiteit. Zo zet deze groep zich in voor een duurzame en groene gemeente’ aldus de nominatie.

Onschatbare waarde

Volgens de provincie Overijssel zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. Petra Timmer, woordvoerder van de provincie, ziet dat de druk op vrijwilligers steeds meer toeneemt. „Organisaties verwachten dat door tijdgebrek, vergrijzing en veranderende gezinssituaties vrijwilligers steeds vaker stoppen zonder dat er opvolgers zijn. Dat vraagt om maatwerk en transitie binnen het vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk.”

De provincie ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk. „Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering”, zegt de woordvoerder. „We organiseren onder meer bijeenkomsten, opleidingen en trainingen voor de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties. Zij krijgen op die manier de kennis en kunde in handen om bijvoorbeeld vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven. Zo kunnen zij praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen en samenwerken. Ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit die organisaties opereren is daar een onderdeel van.”

Nieuws

menu