Vitens luidt noodklok: ‘Drinkwatervoorziening is niet meer altijd vanzelfsprekend’

De drinkwaterlevering van Vitens staat onder druk. Foto: NDC/ Egbert Voerman

Vitens luidt de noodklok over de drinkwatervoorziening en vraagt aan de provincie om hulp.

„De drinkwatervoorziening in Overijssel en daarmee de leveringszekerheid staat onder hoge druk. Door droge en hete zomers stijgt de drinkwatervraag extreem. Vitens heeft in 2018, 2019 en 2020 nog nooit zoveel drinkwater moeten leveren. In Overijssel waren wij zelfs genoodzaakt meerdere vergunningen te overschrijden. Dergelijke zomers werden in eerdere landelijke scenario’s pas medio 2050 verwacht, echter de werkelijkheid blijkt anders en de verwachting is dat dit vaker gaat gebeuren. De mogelijkheden om water te winnen (vergunningen) kan de groei in drinkwatergebruik niet bijhouden. De zoektocht naar nieuwe winningen en de bijbehorende processen en procedures duren te lang om tijdig oplossing te bieden”, schrijft Vitens aan de provincie.

Niet vanzelfsprekend

„De drinkwatervoorziening voor inwoners en bedrijven is daardoor bij de huidige voortgang op korte termijn niet meer altijd vanzelfsprekend. Naast de huidige tekorten aan inzetbare winvergunningen, hebben we te maken met autonome groei van drinkwatervraag en winvergunningen die onder druk staan. Daarbij staan we ook nog aan de vooravond van een enorme woningbouwopgave in Overijssel, bijvoorbeeld de opgave in de regio Zwolle van mogelijk tot 80.000 woningen in de aankomende 10 jaar. Ook die woningen voorzieningen moeten van drinkwater worden voorzien”, schrijft Vitens verder.

Waterbesparing

„De grenzen van het watersysteem lijken bereikt te zijn. Vitens kan drinkwater blijven leveren, maar niet overal zonder effect op de omgeving en dus is dit op den duur niet duurzaam. Vitens zet in op waterbesparing bij particuliere klanten en zakelijke gebruikers. Maar we mogen niet tijdig resultaat verwachten om de urgente korte termijn opgave te realiseren.”

Hulp, want de nood is aan de man

Vitens vraagt hulp aan de provincie. „Wij vragen u op zeer korte termijn zorg te dragen voor volledige inzetbaarheid van onze huidige winvergunningen, zonder dat er keer op keer beperkingen worden opgelegd of aanvullend onderzoek wordt gevraagd. Wij vragen u alles op alles te zetten om naast het huidige tekort aan drinkwaterbronnen op te lossen, tijdig voldoende winmogelijkheden beschikbaar te stellen. De nood is aan de man.”

Nieuws

Meest gelezen