Voel je een monnik en geniet van het Monnikenspoor: een wandeltocht in 7 etappes van Oldenzaal naar Vollenhove

De vernieuwde uitgave van dit Monnikenspoor werd afgelopen zaterdag 5 juni gepresenteerd, geheel in sfeer in de Plechelmus Basiliek te Oldenzaal.

De vernieuwde uitgave van dit Monnikenspoor werd afgelopen zaterdag 5 juni gepresenteerd, geheel in sfeer in de Plechelmus Basiliek te Oldenzaal. eigen foto

Zien we daar nu een monnik lopen met een botervaatje? Nee, dat was tussen 1133 en 1498 het geval, maar een hedendaagse wandelaar kan nu wel genieten van een vernieuwde uitgave van het info wandelboekje ‘het Monnikenspoor’; een wandeltocht in 7 etappes van Oldenzaal naar Vollenhove.

De wandelaar bewandelt daarmee een stuk historie dat oorspronkelijk loopt van het klooster in Herzebrock-Clarholz, (de Duitse partnergemeente van gemeente Steenwijkerland) naar Vollenhove, met de intentie om pacht op te halen van landerijen die in bezit waren van het klooster in Clarholz. Deze historie was dan ook de aanleiding voor het gemeentelijke partnerschap. De huidige wandelaar zal echter heden ten dagen zélf gerookte aal en boter in Vollenhove op de kop moeten tikken.

Boekpresentatie

De vernieuwde uitgave van dit Monnikenspoor werd afgelopen zaterdag 5 juni gepresenteerd, geheel in sfeer in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal. Vanwege corona was een klein comité aanwezig: de Stichting Bedehuizen, die deze vernieuwde versie mogelijk heeft gemaakt, was vertegenwoordigd door voorzitster Netty van den Nieuwboer-Langenkamp, vicevoorzitter Frans Wiersma en schrijver Jan Brinkman.

De Stichting Jumelage Steenwijkerland / Herzebrock-Clarholz, die diverse uitwisselingen namens de gemeente Steenwijkerland stimuleert, werd vertegenwoordigd door voorzitter Ad Klarenberg, en bestuursleden Cock Brouwer en Henk Veldkamp. Onder toeziend oog van de pastoor, dominee Wiersma, en wethouders uit Oldenzaal en Steenwijkerland, locoburgemeester Tiny Bijl, werden diverse inleidingen gehouden, zowel over het Monnikenspoor als over de Basiliek.

Financieel is deze hernieuwde uitgave mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, middels het erfgoedproject ‘Het verhaal van Overijssel’ en diverse sponsoren.

Het rijk geïllustreerde boekje vertelt de geschiedenis en wetenswaardigheden in het geheel en van elke etappe in het bijzonder. Afzonderlijk zijn alle zeven uitgeschreven wandelroutes met plattegrond bijgevoegd. Inclusief vermeldingen over het openbaar vervoer, waarmee aankomst of vertrekt na een etappe mogelijk is.

Het boekje is te bestellen via https://www.bedehuizen.nl

Waarschijnlijk volgt in oktober 2021 een presentatie in Vollenhove.