Vogelwacht IJsselham in Oldemarkt zet zich in voor leefgebied weidevogels in Kop van Overijssel

FOTO ARCHIEF

De weidevolgelstand in Nederland staat onder druk. Zo ook in de Kop van Overijssel. De aantallen vogels zijn in een reeks van jaren fors teruggelopen. Veel vrijwilligers, boeren en allerlei instanties zoals waterschappen, provincies, de rijksoverheid, vogelbescherming en natuurorganisaties werken samen om de weidevogelstand te verbeteren. Ze proberen er met zijn allen voor te zorgen dat de biotoop voor de weidevogels goed is en dat ze met succes hun legsels kunnen uitbroeden en hun jongen grootbrengen.

De vogelwacht IJsselham e.o. in Oldemarkt heeft ruim 30 leden die zich van maart tot half juni actief inzetten om nesten op te sporen, te markeren en te beschermen in overleg met de boeren. Het werkgebied loopt van Oldemarkt, Kuinre tot aan Vollenhove..

Een nieuwe innovatie is het opsporen van nesten met behulp van een drone. Aan de drone hangen een warmtesensor en een fotocamera. Zo kunnen nesten worden ontdekt die anders in het lange gras vrijwel niet te vinden zijn..

De KAN( Kopse Agrarische Natuurvereniging) beschikt nu over 5 drones. Vrijwilligers besturen de drones nadat ze daarvoor een certificaat hebben gehaald. Er is grote behoefte aan nieuwe jonge leden en extra piloten voor de drones. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich te melden.

Op donderdag 3 maart wordt om 19.30 uur de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Die vindt plaats in MFC Dalzicht Frieseweg 39 in Oldemarkt. We verwelkomen dan ook graag nieuwe leden. Na het vergader-deel is er vanaf 21.00u. een lezing van Albert Wester over weidevogels. Belangstellenden hiervoor kunnen dat bijwonen.

Vrijwilligers voor de vogelwacht en ook voor het besturen van de drones kunnen contact opnemen met de secretaris van de Vogelwacht, Henk Veldkamp, tel. 06-21431030.

Nieuws

menu