Volle agenda ALV Dorpsbelang Steenwijkerwold

Ook het dorpsfeest staat op de agenda.

Ook het dorpsfeest staat op de agenda. Foto: Martijn Bijzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Steenwijkerwold worden onder meer bestuursleden gekozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Ingrid ten Berge en Karst Dedden. Voorgedragen vanuit bestuur als nieuw bestuurslid zijn Sjef Damhuis (penningmeester), Gea de Ruiter (vanaf mei), Chantal Bollen, Inge Schakelaar, Daniëlle van Buiten, Gerjan van den Dolder en Dennis Mulder.

Naast de verkiezing staan onder meer verkeer en veiligheid op de agenda, net als zwembad ‘t Tolhekke, het dorpsfeest, de St. Christoffeltocht, Woldhulp en de coördinatiegroep Dorpsvisie.

De vergadering is op donderdagavond 13 april in MFC Hoogthij. De vergadering begint om 20.00 uur.