Voor het eerst herdenking rond nieuw monument; beeld verwijst met kei en rietpluimen naar de roerige oorlogstijd in Giethoorn

Meer dan honderd mensen kwamen af op de eerste herdenking in Giethoorn rond het nieuwe monument, geplaatst bij de Protestantse kerk. De Stichting 4&5 mei Viering Giethoorn had de Gieterse Harriet Verleun gevraagd dit monument te ontwerpen en te maken.

Bloemen leggen bij het nieuwe monument.

Bloemen leggen bij het nieuwe monument. Foto: Wilbert Bijzitter

Ook Giethoorn kende oorlogsslachtoffers; een aantal van hen hebben hun laatste rustplaats op het Gieterse kerkhof. Veel onderduikers vonden een veilige plek in Giethoorn. In de pastorie, boerderijen en schuren werden mensen die werden vervolgd ondergebracht. Bij razzia’s bood de drassige omgeving met het riet regelmatig een veilige schuilplaats.

Rietpluimen in een beschermende boog

Nieuws

menu