Voorstel: stijgende lokale lasten. Gemeentelijke tarieven stijgen in 2023 met 0,8 procent

Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaan de totale woonlasten (onroerende-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor inwoners van Steenwijkerland in 2023 met gemiddeld 0,8 procent stijgen. Deze verhoging geldt voor een eigenaar die ook gebruiker is.

Op verschillende locaties in Steenwijkerland kunnen inwoners zonder afspraak praten met de leden van de gebiedsteams.

Op verschillende locaties in Steenwijkerland kunnen inwoners zonder afspraak praten met de leden van de gebiedsteams. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders is om de lokale lasten beperkt te laten stijgen. Ondanks dat de inflatie in het afgelopen jaar enorm is gestegen, handhaaft de gemeente Steenwijkerland de afspraak van een inflatiecorrectie van 0,8 procent. “We streven ernaar om de lokale lasten beperkt te laten toenemen. Steenwijkerland behoort tot de gemeenten met de laagste lokale lasten in Nederland. Op dit moment staan we op de 15e plaats van gemeenten met de laagste lokale lasten (in 2021: 34e plaats)”, lichtte wethouder Marcel Scheringa eerder toe.