Vrijdagmorgen is de oplevering van vernieuwde brug De Wulpen

De werkzaamheden aan de brug. Foto: Sieb van der Laan

De brug De Wulpen tussen Kallenkote en Eesveen is samen met de aangrenzende stuw, in eigendom van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gerenoveerd en weer klaar voor vele jaren intensief gebruik.

In december vorig jaar werd tijdens een inspectie aan de stuw geconstateerd dat ook de brug gerenoveerd diende te worden. De renovatie was nodig om een veilig gebruik van deze brug, door met name landbouwverkeer, veilig te kunnen garanderen. Wethouder Marcel Scheringa: „Toen na de inspectie bleek dat een veilig gebruik van de brug niet meer gegarandeerd kon worden hebben de brug direct gestremd. We zaten toen wel met de vraag wanneer en hoe we de brug zo snel mogelijk konden renoveren. Gelukkig bleek het waterschap al plannen te hebben om de stuw te renoveren. Daarom hebben we met het waterschap overlegd hoe we de werkzaamheden aan de stuw en de brug konden combineren. Zeg maar werk met werk te maken. Daar stonden zowel het waterschap als wij heel positief in.”

„Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we in een tijdsbestek van een half jaar een gerenoveerde brug konden realiseren. Daarmee konden we ook de overlast voor de omwonenden en degenen die gebruik maken van deze brug zoveel mogelijk beperken. Al met al een knappe prestatie dankzij een goede en prettige samenwerking tussen het waterschap, de aannemer en de gemeente.”

De brug is vanaf vrijdagmorgen 16 juli, na de openingshandeling door wethouder Marcel Scheringa om 10.30 uur, weer open voor al het verkeer.

Nieuws

menu