Wethouder Bram Harmsma: 'Eerst integraal plan voor Gieterse Polder'

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad verzoeken ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt het haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg vanaf de parkeerplaats van ’t Vonder naar de Nering stop te zetten. Volgens wethouder Bram Harmsma is er nog geen keuze gemaakt en komt er een integraal plan.

De Gieterse polder.

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

Begin juli 2021 heeft ’t Gieters Belang een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend in relatie tot het ontwikkelen van (de ideeën van) een weg van ’t Vonder naar De Nering in de Gieterse Polder. „Uit de stukken die ons uiteindelijk zijn verstrekt is ons duidelijk geworden, dat de gemeente al in februari 2020 de voorkeur heeft uitgesproken voor het ontwikkelen van deze ‘ontsluitingsweg’. Reeds tijdens het visietraject en zonder dat betrokken partijen binnen dit traject (Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang) op de hoogte waren, is door de stuurgroep Duurzaam Beleefbaar Toerisme (DBT) besloten door te gaan met het uitwerken van dit plan en de groep waarbinnen dit gebeurde smal te houden”, zo schrijven ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

‘Trein dendert voort’