Wethouder Bram Harmsma: 'Eerst integraal plan voor Gieterse Polder'

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad verzoeken ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt het haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg vanaf de parkeerplaats van ’t Vonder naar de Nering stop te zetten. Volgens wethouder Bram Harmsma is er nog geen keuze gemaakt en komt er een integraal plan.

De Gieterse polder.

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

Begin juli 2021 heeft ’t Gieters Belang een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend in relatie tot het ontwikkelen van (de ideeën van) een weg van ’t Vonder naar De Nering in de Gieterse Polder. „Uit de stukken die ons uiteindelijk zijn verstrekt is ons duidelijk geworden, dat de gemeente al in februari 2020 de voorkeur heeft uitgesproken voor het ontwikkelen van deze ‘ontsluitingsweg’. Reeds tijdens het visietraject en zonder dat betrokken partijen binnen dit traject (Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang) op de hoogte waren, is door de stuurgroep Duurzaam Beleefbaar Toerisme (DBT) besloten door te gaan met het uitwerken van dit plan en de groep waarbinnen dit gebeurde smal te houden”, zo schrijven ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

‘Trein dendert voort’

„Toen de regiodeal in 2019 werd gesloten en de provincie Overijssel aan de gemeente Steenwijkerland substantieel budget beschikbaar stelde, is door wethouder Harmsma publiekelijk toegezegd dat de betrokken belangenpartijen aan de voorkant zouden meebeslissen. Niets is echter minder waar gebleken en de trein van een weg van ’t Vonder naar de Nering lijkt ook nu nog gewoon voort te denderen! De ontwikkelingen rondom de ‘ontsluitingsweg’ zijn nu reeds in een fase gekomen dat de gemeente zelfs een haalbaarheidsonderzoek uitvoert. Het bureau Paridon en De Groot heeft opdracht gekregen hier een concreet inpassingsplan voor te maken. Wederom zonder dat gekeken wordt naar eventuele andere en wellicht betere alternatieven.”

Stopzetten

’t Gieters Belang pleit er indringend voor om alle ontwikkelingen rondom de ‘ontsluitingsweg’ per direct stil te leggen. „Reden: Om zo onomkeerbare ‘hap-snap’ beslissingen te voorkomen die de Toekomstvisie Giethoorn in negatieve zin zou kunnen doorkruisen.”

’t Gieters Belang pleit eerst voor het ontwikkelen van een integraal plan voor de gehele Gieterse Polder. „Een integraal plan waarin alle varianten voor een eventuele alternatieve ontsluiting van de Kerkweg worden meegenomen.Maar vooral ook in relatie tot andere ontwikkelingen binnen de Gieterse polder zoals de renovatie van de Gieterse Koornmeule, de Loswalproblematiek, duurzame parkeeroplossingen, etcetera.”

Verontrust

D66 is verontrust over deze brief en het feit dat inwoners een beroep moeten doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om aan informatie te komen. De partij stelde schriftelijke vragen en ook mondeling tijdens de politieke markt woensdagavond. Ze kreeg steun van CPB en GroenLinks. Ze vroegen of het college het verzoek gaat honoreren.

‘Integraal plan’

Wethouder Bram Harmsma begrijpt dat er onrust is ontstaan. “Die wil ik graag wegnemen. In april is al toegezegd dat er een integraal plan voor de Gieterse Polder komt. En dat er tussentijds geen onherroepelijke keuzes worden gemaakt. De definitieve keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Er is geen belang dan algemeen belang. Daarvoor zijn inventariserende onderzoeken nodig. Eerst moet er een totaal plan komen. Helder en transparant en dat doen we samen.”

Emmy Elgersma van D66 was nog niet tevreden met dit antwoord. “Ik heb geen antwoord gekregen of het college het haalbaarheidsonderzoek gaat stopzetten.” Maar ze moest het met de toelichting van de wethouder doen.