Wetland Wonen plaatst huiszwaluwtillen en vleermuiskasten in Sint Jansklooster

Een zwaluwtil aan de Van Isselmudenstraat.

Een zwaluwtil aan de Van Isselmudenstraat. Foto: Wetland Wonen

19 woningen van Wetland Wonen aan de Monnikenweg, Bonkenhaveweg en Van Isselmudenstraat in Sint Jansklooster zijn onlangs gesloopt. Hier komen in de toekomst nieuwe huizen. Om de woningen te mogen slopen moest Wetland Wonen, op last van de Wet Natuurbescherming, enkele maatregelen nemen. Op vier locaties zijn daarom zwaluwtillen, geschikt voor 160 huiszwaluwnesten, geplaatst. En aan huizen en bomen in de omgeving zijn 10 vleermuiskasten geplaatst.

Marcel Timmerman, directeur van Wetland Wonen: „We vinden het belangrijk dat onze huurders fijn wonen. Fijn wonen doe je onder andere in een omgeving waar het groen is en waar ook aandacht is voor biodiversiteit. We nemen dan ook graag onze verantwoording om mede zorg te dragen voor de omgeving van onze woningen.”

Voor de sloop werden veel nesten van de huiszwaluw en enkele verblijfplaatsen van de dwergvleermuis aangetroffen. Dit zijn beschermde dieren. Voor de sloop moest Wetland Wonen deze dieren de gelegenheid geven om ergens anders een nest of verblijfplaats te vinden. In samenspraak met de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, Ecogroen en Vitens zijn de zwaluwtillen en de vleermuiskasten geplaatst.

Maar liefst 160 zwaluwnesten

Op vier locaties in en rond Sint Jansklooster zijn de zwaluwtillen geplaatst. Ze kunnen ongeveer 160 huiszwaluwnesten huisvesten. Om de zwaluwen deze helpen te vinden, zijn aan elke zwaluwtil een aantal kunstnesten aangebracht waar de vogels direct gebruik van kunnen maken. Inmiddels wordt daar gretig gebruik van gemaakt.