Woningbouw en onderhoud centraal tijdens bijeenkomst in Vollenhove

Jeroen Hoolsema heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen om de verpauperde fietstunnel op te knappen.

Jeroen Hoolsema heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen om de verpauperde fietstunnel op te knappen. Foto: Martijn Bijzitter

In De Burght was de bijeenkomst ‘Hoe woont Vollenhove overmorgen?’ In een volle zaal met circa 135 bezoekers heeft de gemeente de uitkomsten van de voor de vakantie gehouden enquête gepresenteerd, heeft Wetland Wonen uitleg gegeven over haar beleid en is daarna door de gemeente uitgelegd welk proces er nog dient te worden gevolgd.

Aansluitend konden er stickers geplakt worden op kaarten van Vollenhove om aan te geven waar de aanwezigen mogelijkheden zien voor uitbreiding van de wooncapaciteit. Na deze avond heeft de Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) veel (negatieve) opmerkingen gekregen over zowel het verloop van de avond als het stickeren.

Deze opmerkingen heeft BVVS meegenomen in een evaluatie van het doorlopen proces met de gemeente. Naar aanleiding van deze evaluatie zal de gemeente op korte termijn met een uitleg komen over wat er met de uitkomst van die avond kan worden gedaan en hoe het verder te volgen proces er uit komt te zien. Wat wel erg duidelijk is geworden op die avond door de grote opkomst, is dat het onderwerp wonen erg leeft binnen Vollenhove. „Dit sterkt ons om kritisch te blijven kijken naar het proces van de gemeente en hierover met hen in overleg te blijven. Daarnaast gaan wij ook in gesprek met Wetland wonen, aangezien uit de enquête en de reactie op de bijeenkomst duidelijk is dat ook het aanbod van huurwoningen in Vollenhove op dit moment te gering is. Wij zijn er van overtuigd dat op deze manier het traject naar meer beschikbare woningen in Vollenhove zo snel als maar enigszins mogelijk doorlopen kan worden”, licht Aline ter Meer-Zelhorst, secretaris van de BVVS toe.

Onderhoud

De gemeente is bezig met het onderhoud van enkele wegen binnen Vollenhove. Ook enkele fiets- en voetpaden komen hierbij aan de beurt. „Wij hebben de gemeente aangegeven dat vooral het pad rondom de voetbalvelden erg aan onderhoud toe zijn. De gemeente heeft dit meegenomen in haar planning en wij gaan er dan ook vanuit dat het pad binnenkort weer voor alle gebruikers begaanbaar zal zijn.” Vorig jaar heeft de BVVS de gemeente gevraagd om enkele aanpassingen te doen aan de groenvoorzieningen op en rondom de begraafplaats achter de Laan van Toutenburgh. „In het najaar gaan wij met de gemeente nogmaals rond om te kijken of er nog enkele aanpassingen mogelijk of noodzakelijk zijn. Hierbij zal ook nog eens kritisch gekeken worden naar de verdeling van de bankjes over de begraafplaatsen.”

Tunnel

In november / december zal de gemeente het onderhoud aan de tunnel onder de provinciale weg uit gaan voeren. Nadat dit onderhoud heeft plaatsgevonden, zal verder worden gegaan met de aankleding van de tunnel. „Gezien de koude en vochtige periode die we tegemoet gaan zal de aankleding waarschijnlijk in het voorjaar worden aangebracht.”