Woningbouwplan bij Marktplein Oldemarkt ligt ter inzage

Het plangebied.

Het plangebied. Foto: Bureau voor Planvorming & Advies BV

Het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 14 woningen in de sociale sector op de locatie van het voormalige gemeentehuis in Oldemarkt ligt ter inzage.

Wetland Wonen wil hier 5 eengezinswoningen en 9 woningen, die levensloopbestendig zijn, gaan bouwen. De levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor de oudere doelgroep.

Het plangebied ligt ruwweg tussen het Marktplein en de Krukmansveldweg en is momenteel in gebruik als natuurspeelplaats. De locatie kent in het bestemmingsplan Oldemarkt een maatschappelijke bestemming, waardoor woningbouwontwikkeling niet mogelijk is. Daarom is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Hof

Het oorspronkelijke gemeentehuis is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een (tijdelijke) natuurspeelplaats. Door drie rijen van drie woningen te realiseren wordt een hof gecreëerd. De woningen zijn allemaal met de voorzijde op dit hof georiënteerd. De achterzijden van de woningen grenzen aan bestaande woningen aan de Hoofdstraat en Het Butent en voor een deel aan nieuw te realiseren woningen aan het Marktplein.

Binnen het hof komt een openbaar gebied dat de mogelijkheid biedt om een groene ontmoetingsruimte te realiseren. Vanaf de zijde van het hof wordt het plangebied voor gemotoriseerd verkeer ontsloten op de Krukmansveldweg. Aan deze zijde van het plangebied worden langs de ontsluitingsweg parkeerplaatsen aangelegd. Enerzijds om te voorkomen dat auto’s binnen het hof worden geparkeerd en het hof daarmee haar groene karakter verliest. Anderzijds om te voorkomen dat parkeerdruk aan de zijde van het Marktplein komt te liggen en het plein vol met auto’s komt te staan.

‘Gat’ wordt opgevuld

Voor langzaam verkeer (fietsen en voetgangers) worden ook ontsluitingen gerealiseerd richting het Marktplein. Naast het realiseren van een hof met levensloopbestendige woningen, wordt aan de zijde van het Markplein een rij van vijf eengezinswoningen gerealiseerd. Hiermee wordt het bestaande ‘gat’ rondom het plein opgevuld en wordt aansluiting gevonden met de bestaande woningen rondom het Markplein. Bij de situering, maatvoering en architectuur wordt rekening gehouden met de naastgelegen woningen die een monumentale status hebben.

Het plan ligt tot en met 25 april 2023 ter inzage in het gemeentehuis in Steenwijk of via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1708.ODMMarktpleinBP-ON01.