Woningen in Sint Jansklooster gaan plat, maar niet voordat huiszwaluwen er weg zijn. Wetland Wonen plaatste daarom zwaluwtillen

In Sint Jansklooster zijn zwaluwtillen geplaatst om de sloop van negentien woningen mogelijk te maken. Foto: Wetland Wonen

In Sint Jansklooster is begonnen met de sloop van negentien woningen aan de Monnikenweg, Bonkenhaveweg en van Isselmudenstraat. Ze stonden al enige tijd leeg. Ze konden niet zomaar worden gesloopt. In en aan de te slopen woningen waren veel nesten van de huiszwaluw aangetroffen. Woningcorporatie Wetland Wonen heeft daarom eerst enkele maatregelen moeten nemen.

Deze huiszwaluwen zijn beschermde dieren. Voordat Wetland Wonen de woningen mocht slopen, moest de corporatie deze dieren de gelegenheid geven om elders een nest of verblijfplaats te vinden. In samenspraak met Provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, Ecogroen en Vitens zijn zwaluwtillen geplaatst.

Zwaluwtillen

Op vier locaties in en rond Sint Jansklooster zijn de zwaluwtillen geplaatst. Ze zijn geschikt voor ongeveer 160 huiszwaluwnesten. Om de zwaluwen te helpen is aan elke zwaluwtil een aantal kunstnesten aangebracht waar de vogels direct gebruik van kunnen maken.

De zwaluwen overwinteren op dit moment nog in warmere oorden, maar zodra de temperatuur weer wat oploopt worden de eerste bewoners van de zwaluwtillen in Sint Jansklooster verwacht.

De zwaluwtillen zijn geplaatst op openbaar terrein aan de van Isselmudenstraat, de Omloop, het evenemententerrein en op het eigen terrein van Vitens in Sint Jansklooster.

Rond de voet van de zwaluwtillen wordt laagblijvende begroeiing geplaatst.