Woningmarktonderzoek Steenwijkerland: vooral vraag naar woningen voor kleine huishoudens

De politiek buigt zich binnenkort over de woonagenda 2022-2026. Om aan de lokale woningvraag te kunnen voldoen moeten er de komende 10 jaren in Steenwijkerland nog 1.735 woningen worden toegevoegd, waarvan 1.435 koopwoningen. Van die ruim 1700 woningen komen er zo’n 800 in Steenwijk en zo’n 900 in andere kernen in Steenwijkerland.

De locatie van de voormalige Betap/Crilux tapijtfabrieken aan de Meppelerweg in Steenwijk, de eerstvolgende woningbouwlocatie.

De locatie van de voormalige Betap/Crilux tapijtfabrieken aan de Meppelerweg in Steenwijk, de eerstvolgende woningbouwlocatie. Foto: Martijn Bijzitter

Aan deze woonagenda is een woningmarktonderzoek vooraf gegaan. De centrale vraag is: welke woningen zijn gewenst? De huidige schaarste is het gevolg van een combinatie van factoren zoals achterblijvende woningbouw als gevolg van de crisis in het afgelopen decennium, maar ook door verdunning van huishoudens en door vergrijzing.