Zonna is verbaasd over nieuw trafostation

De bezwaren van omwonenden tegen het transformatorstation aan Bedelaarspad bij Onna zijn in een zitting van de Raad van State besproken.

Een foto van de werkzaamheden in februari. Intussen is een heel nieuw transformatorstation gebouwd.

Een foto van de werkzaamheden in februari. Intussen is een heel nieuw transformatorstation gebouwd. Foto: Wilbert Bijzitter

Het gebouw is inmiddels gerealiseerd. Dat betekent dat aan de wens van omwonenden om het gebouw 90 graden te draaien niet meer kan worden voldaan. Er was weliswaar bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning, maar terwijl dit bezwaar speelde is ook een bouwvergunning aangevraagd voor het ‘plaatsen van een hekwerk en het uitbreiden van het transformatorhuis’. „Het was voor omwonenden een grote verbazing dat juist in die aanvraag de bouw van een compleet nieuw schakelgebouw werd geregeld. Omdat daar geen bezwaar tegen is gemaakt, is die vergunning verleend en kon de bouw dus toch in gang worden gezet”, licht werkgroep Zonna toe.

Nieuws

menu