Zorgen CDA Steenwijkerland over drinkwatervoorziening: ‘Komt er vertraging van woningbouwplannen?’

Het kantoor van Vitens bij het Engelse werk in Zwolle. Vitens

CDA Steenwijkerland maakt zich grote zorgen over de drinkwatervoorziening in Steenwijkerland, na de noodkreet van Vitens.

Vitens gaf in een brief aan de provincie dat zij geen leveringszekerheid van drinkwater kan bieden. Naast de huidige tekorten schreeff Vitens dat niet altijd alle aanvragen voor drinkwaterlevering gehonoreerd kunnen worden in verband met de enorme woningbouwopgave met aanpalende voorzieningen en dat drinkwatervoorziening een beperkende factor is voor (economische) ontwikkelingen van woningen en bedrijven.

„Als CDA Steenwijkerland maken wij ons grote zorgen over de drinkwatervoorziening in Steenwijkerland en ontvingen diverse verontrustende signalen van inwoners over waterzekerheid, het doorgaan van woningbouwplannen en zuinig gebruik van water”, zegt Jan Vredenburg namens het CDA Steenwijkerland.

‘Is er overleg geweest?’

De fractie stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders. „Heeft het college naar aanleiding van de noodkreet contact gehad met Vitens en/of de provincie Overijssel over gegarandeerde drinkwatervoorziening als basisbehoefte aan inwoners van Steenwijkerland? Wat is daarbij inhoudelijk besproken en kan de raad hierover via een informatienota inhoudelijk worden geïnformeerd?”, vraagt de fractie.

‘Vertragingen in woningbouwplannen?’

“Zijn er in Steenwijkerland economische ontwikkelingen c.q. bedrijfsvestigingen vertraagd of belemmerd als gevolg van het niet honoreren van de drinkwaterlevering door Vitens? Zijn er in Steenwijkerland woningbouwplannen (met name voor sociale en betaalbare woningen) vertraagd of helemaal gestopt als gevolg van drinkwaterleveringsvraagstukken en wat gaat het college hieraan doen? Is over de uitvoerbaarheid van de woningbouwplannen in de omgevingsvisie en de verstedelijkingsstrategie getoetst met Vitens en kan de gemeenteraad de reactie van Vitens hierover ontvangen? Leidt de noodkreet van Vitens bij het college additionele inzet op waterbesparing en welk effect wil het college hiermee bereiken?”, vraagt de fractie verder.

Nieuws

menu