Nieuw bestuur van Stichting Orgelconcerten Meppel organiseert drietal zaterdagmiddagconcerten

Bovenste rij v.l.n.r. Aldert Dijk, Jan Dijkstra. In het midden: Mannes Hofsink. onderste rij v.l.n.r. Tim Vroom en Fenna van der Weide. Foto: CeesHettema

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden in het bestuur van Stichting Orgelconcerten Meppel. Dit zorgt voor nieuw elan en gaat gepaard met het organiseren van een drietalorgelconcerten op de zaterdagmiddag in de Grote of Mariakerk te Meppel.

Net als vorig jaar is er een alternatieve programmering. De kerkmusicus van de Protestantse Wijkgemeente Stad en Landen Meppel Johan Smit bijt op 7augustus het spits af. Hij speelt een programma met o.a. werk van vader en zoon Bach, alsmede een eigen compositie. Margreet Prinsen verzorgt op 21 augustus het tweede concert op Drents grootste orgel. Jarenlang was ze docent aan het Gronings conservatorium. Ze speelt een programma met werken uit de stijlperiode van de barok. Bekende en minder bekende componisten passeren de revue.

Ter afsluiting van Open Monumentendag op 11 september speelt Mannes Hofsink het derde, tevens het laatste concert. Niet alleen werk van Sweelinck en Bach, maar ook van Widor en Duruflé staan op het programma. Elk concert begint om 16.00 uur. De ingang is aan de Hoofdstraatkant. De serie wordt mede mogelijk gemaakt door het Burgerweeshuisfonds. Na afloop van elk concert wordt er een Open Schaalcollecte gehouden.

Nieuws

menu