Sta op en ga!

Vledder - In de Dorpskerk in Vledder is vrijdag 6 maart aandacht voor de viering van de jaarlijkse Wereldgebedsdag. De liturgie is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe en heeft als thema: Sta op en ga!

In Amerika werd al sinds 1887 door vrouwen deze gebedsdag gevierd en sindsdien wordt er internationaal in 183 landen aan deelgenomen. In Nederland wordt al sinds 1929 deze internationale dag gevierd. Elk jaar wordt de liturgie door een deelnemend land verzorgd.

Gail Schuurman de Souza vertelt in Vledder tijdens een presentatie over haar geboorteland. Haar nicht Rosemary de Souza gaat met de aanwezigen Afrikaanse muziek maken. Het belooft een bijzondere, boeiende en levendige viering te worden. Iedereen is welkom bij de viering. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een kopje koffie of thee, te luisteren naar zang uit Zimbabwe en te kijken naar de beelden op de beamer. De organisatie van deze avond ligt in handen van de werkgroep Wereldgebedsdag PKN Vledder/Nijensleek en de RK kerk Frederiksoord.