Eén op de tien Nederlanders ervaart discriminatie op het werk

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Afgelopen jaar heeft tien procent van alle werknemers te maken gehad met discriminatie, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Afkomst, huiskleur en nationaliteit is de meest voorkomende discriminatiegrond op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vormen van discriminatie

De discriminerende ervaringen variëren van genegeerd worden of buitengesloten worden, tot het krijgen van opmerkingen en minder betaald worden voor hetzelfde werk. Van werknemers die te maken hebben (gehad) met discriminatie op de werkvloer, kreeg 35 procent te maken met opmerkingen en negeren of buitensluiten. Een kwart van de werknemers die te maken heeft (gehad) met discriminatie op het werk, ervaart dat er voor hem of haar minder mogelijkheden zijn wat betreft promotie of doorontwikkeling. Onder 6 procent van de werknemers die discriminatie op het werk ervaart, kwamen bedreigingen, geweld of agressief gedrag voor, rapporteert het CBS .

Meetinstrument discriminatie op het werk

Voor dit onderzoek is de vraag gesteld: ‘Waardoor voelde u zich op uw werk gediscrimineerd?’ Deelnemers van het onderzoek kunnen vervolgens kiezen uit één of meerder antwoordmogelijkheden.

1. Door discriminerende opmerkingen
2. Door negeren of buitensluiten
3. Door bedreigingen, geweld of agressief gedrag
4. Ik kreeg minder betaald voor hetzelfde werk
5. Ik kreeg geen promotie of minder ontwikkelmogelijkheden
6. Ik kreeg minder aantrekkelijk werk te doen
7. Andere manier

Bron: CBS

Discriminatiegrond

Afkomst, nationaliteit of huidskleur is de meest voorkomende discriminatiegrond in Nederland. 2,8 procent van de werknemers kreeg in 2022 op één of meerdere van deze gronden te maken discriminatie. Deze vorm van discriminatie komt relatief gezien het meest voor onder migranten van buiten Europa. 16 procent van hen ervaart discriminatie op grond van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Van personen die in Nederland geboren zijn en een buiten-Europese achtergrond hebben, ervaart 9 procent discriminatie op grond van afkomst, huidskleur of nationaliteit.

Leeftijdsdiscriminatie komt ook voor op het werk: 2,4 procent van de werknemers ervaart dit. Bij werknemers tot 25 jaar speelt dit in 4 procent van de gevallen en bij werknemers vanaf 65 jaar in 5 procent van de gevallen.

In totaal ervaart 10,3 procent van de werknemers in Nederland discriminatie op het werk. In de vervoer- en opslagsector komt discriminatie het meest voor: 12,1 procent van de werknemers binnen deze sector ervaart (een vorm van) discriminatie. Ook de gezondsheids- en welzijnszorg komt discriminatie vaker voor dan in andere sectoren. Daar is 11,4 procent van de werknemers slachtoffer.

Impact op werktevredenheid

Van de werknemers die niet met discriminatie te maken hebben in het werk, is 80 procent tevreden tot zeer tevreden met hun baan. Slechts 5 procent van deze groep is ontevreden tot zeer ontevreden met hun werk. Onder werknemers die wél slachtoffer zijn van discriminatie, komt er een ander beeld naar voren. Van de werknemers die te maken heeft (gehad) met discriminatie is slechts 51 procent zeer tevreden tot tevreden. Tegelijkertijd is 17 procent van hen ontevreden tot zeer ontevreden met het werk.

Ook zijn de verzuimcijfers onder werknemers die discriminatie in het werk ervaren relatief hoog, 69 procent van deze groep heeft in 2022 verzuimd. In 38 procent van deze verzuimgevallen wordt de oorzaak toegeschreven aan het werk. Onder werknemers die geen discriminatie ervaren is het verzuim 55 procent. Slechts in 19 procent van deze verzuimgevallen wordt de oorzaak toegeschreven aan het werk.