Geen nulurencontract meer en jarenlange wachttijd na tijdelijke contracten: zo pakt het kabinet de arbeidsmarkt aan

Minister Van Gennip (Sociale Zaken) wil flink met de bezem door de arbeidsmarkt.

Minister Van Gennip (Sociale Zaken) wil flink met de bezem door de arbeidsmarkt.

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt aanpakken op verschillende fronten, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) maandag. Als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt: het nulurencontract wordt verboden en oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week.

Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden. Ook moeten zelfstandigen verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten.

Voor ondernemers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na één jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen. Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis dat buiten het ondernemersrisico valt, zoals met corona. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Met de aanpassingen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Eerder gaf onder meer de commissie-Borstlap hier al een advies toe. De commissie waarschuwde voor de doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt.

‘We zijn er nog niet’

Vakbond CNV is blij dat er een einde komt aan de flexuitwassen. „Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar is geëxplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen. Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin uit Drachten in een eerste reactie. Hij wijst er wel op dat Nederland er na deze „mijlpaal” nog niet is. „We zijn er nog niet. Alles draait straks om de daadwerkelijke handhaving. We zullen erop toezien dat het aantal flexwerkers inderdaad drastisch daalt.”

FNV zegt op zijn beurt dat het goed is dat het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over deze kwestie opvolgt en een einde wil maken aan wat de bond noemt „de doorgeslagen flexibilisering”. „We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden”, geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan. Hij dringt aan op haast om de maatregelen in te voeren.

‘Een goede stap vooruit’

„De polder levert, ook in deze moeilijke tijd”, merkt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW op over het feit dat vakbonden en werkgevers hierover eerder tot een gezamenlijk SER-advies zijn gekomen. „Het SER-advies dat nu is uitgewerkt kent een goed evenwicht tussen de belangen van enerzijds vaste dienstverbanden voor werknemers en anderzijds wendbaarheid voor werkgevers.”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is het daarmee eens. „Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder - na een jaar - duidelijkheid - of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit.”

Sjaak van der Tak, die aan het hoofd staat van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, ziet ook een winstpunt voor agrarische ondernemers, namelijk het behoud van een bepaalde regeling voor seizoenarbeid. „Op de noodzakelijke uitzondering van boeren en tuinders op de verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid blijft werk aan de winkel”, voegt hij toe.