Je medewerkers verder opleiden: wat is er mogelijk?

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

Ook in de 21ste-eeuw blijft een goede opleiding van het grootste belang. De Nederlandse economie is inmiddels grotendeels op kennis gebaseerd in plaats van productie- of dienstverlening – en het opleidingsniveau van werknemers is de sleutel om die economie goed te laten draaien. Ieder gezond bedrijf zal dus zoeken naar nieuwe manieren om zijn werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande vaardigheden te laten verbeteren.

De Nederlandse overheid ondersteunt deze ontwikkeling gelukkig al een tijdje. Met het STAP-budget kunnen werknemers vanaf dit jaar hun eigen opleiding makkelijk financieren. Maar wat is STAP nu eigenlijk?

Leren voor de toekomst

Het STAP-budget is opgezet als een toegankelijk en helder alternatief voor eerdere subsidievormen van de overheid. De opzet is simpel. Werkenden en werkzoekenden kunnen met STAP een budget van maximaal 1000 euro op jaarbasis aanvragen voor hun eigen scholing en/of professionele ontwikkeling. STAP zelf staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie – en die benaming is niet toevallig. STAP is echt bedoeld voor werknemers of mensen die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Een Bachelor of Master met het STAP-budget financieren kan niet als de betreffende persoon ook nog in aanmerking komt voor studiefinanciering.

Hoe werkt het precies?

De werknemer of werkzoekende dient minimaal 18 jaar oud te zijn tijdens de aanvraag, en ook nog geen AOW te ontvangen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kan deze subsidie eenmaal per jaar worden aangevraagd. Iedere twee maanden is er een zogeheten aanvraagperiode, waarin het geld door de overheid wordt vrijgemaakt. In deze periode zal iemand dus zijn aanvraag moeten doen. Als de periode is verlopen, moet er gewacht worden op de volgende. Het is dus niet mogelijk om op ieder willekeurig moment een aanvraag te doen.

De STAP-methode

De gekozen opleiding, cursus of training dient verder ook in het STAP-register te staan. Vaak laten aanbieders dit overigens ook op hun eigen website weten. De cursus geeft dan aan dat er ook een STAP-budget kan worden aangevraagd. Het is ook belangrijk om aan te merken dat het budget niet kan worden aangevraagd als de cursus al is begonnen. De aanvraag moet eerst worden goedgekeurd en vervolgens wordt het bedrag uitbetaald aan de opleider door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Iemand die een aanvraag doet, krijgt dus ook geen 1000 euro op zijn rekening overgeboekt. Stel dat een cursus 300 euro kost, krijgt de aanvrager 300 euro vergoed. De resterende 700 wordt dat jaar niet verder uitgekeerd. Het jaar daarop heeft de aanvrager opnieuw recht op 1000 euro, niet meer en niet minder. Het is daarom raadzaam om enig voorwerk te verrichten, alvorens een keuze te maken. Zowel op de STAP-website als op de site van de onderwijsaanbieder is meer informatie te vinden.