Sponsoring heeft nu hoge prioriteit bij MHC Steenwijk

Johan Liezen, wiens zoon in heren 1 speelt, overhandigt de cheque van 1000,- van Nieuwenhuijse Meppel aan Pieter van de Koppel, voorzitter van MHC Steenwijk

Het autobedrijf Volvo Nieuwenhuijse biedt MHC Steenwijk de helpende hand qua inkomsten.

De Mixed Hockey Club Steenwijk heeft sinds haar ALV van eind april jongstleden een bijna volledig nieuw bestuur gekregen. De nieuwe voorzitter Pieter van de Koppel vertelt: „Twee van de drie bestuursleden traden af en er werd via de club een oproep aan de leden gedaan om zitting te nemen in het bestuur.” Voor Van de Koppel, die in het verleden zelf gehockeyd heeft in onder meer de landelijke Hoofdklasse, was dit in eerste instantie een lastige keuze. Anderhalf jaar geleden pakte hij samen met een andere ouder de trainingen bij de jongste jeugd van MHC op.

Inmiddels zijn er meerdere volwaardige F- en E-teams gevormd en is de club groeiende. Van de Koppel en ook de andere nieuwe bestuursleden zagen echter in dat de club alleen goed draaiende gehouden kan worden met meerdere personen in het bestuur. Inmiddels bestaat MHC uit zeven bestuursleden, waarin naast de voorzitter, secretaris en penningmeester, nu ook vier algemene bestuursleden zijn toegetreden die allen hun specifieke aandachtsgebieden hebben: van technische zaken tot pr & communicatie, en van sporttechnische zaken tot jongste jeugd & cultuur.

„Sponsoring heeft op dit moment een hoge prioriteit binnen de club,” vertelt Van de Koppel verder. „Vanwege corona missen we al een jaar onze kantineinkomsten. Daarom zijn we ontzettend blij met onder andere de actie van Volvo Nieuwenhuijse uit Meppel.” Bij iedere nieuw verkochte auto krijgt de club 1000,- euro van het autobedrijf. Een occasion levert de club 500,- euro op. Inmiddels is de eerste Volvo gekocht. „We hopen natuurlijk dat nog meer leden of hun ouders/verzorgers hun Volvo bij Nieuwenhuijse zullen kopen, zodat de club daarmee ook weer geholpen wordt,” vervolgt de nieuwe voorzitter zijn verhaal. Daarnaast legt het bestuur de komende periode de focus op het indelen van de teams voor volgend seizoen. MHC kan niet wachten om weer met de competitie voor de senioren en jeugd te beginnen.