Wat is het voordeel van een verzuimverzekering?

Foto: shutterstock

Foto: shutterstock

Ieder bedrijf met personeel kan er mee te maken krijgen: zieke werknemers. Vervelend voor de persoon zelf natuurlijk, maar het is zeker ook vervelend voor je bedrijf. Een zieke werknemer kan veel geld kosten, zeker als hij langere tijd afwezig is. De loonkosten lopen namelijk gewoon door, terwijl het werk stil ligt of door iemand anders gedaan moet worden. Om de kosten hiervan op te vangen is er de verzuimverzekering. Wat is dit precies en wat heb je eraan?

Wat is een verzuimverzekering?

Als een werknemer ziek is, moet je als werkgever de eerste twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. Daarna komt de zieke in aanmerking voor een uitkering vanuit de overheid. Je zit dan dus met een werknemer die niets kan doen maar wel betaald krijgt. Ook de werkgeverslasten lopen gewoon door. Ondertussen wordt het werk niet gedaan en moet je misschien extra personeel inhuren en inwerken om de zieke te vervangen. Bovendien heeft de zieke begeleiding nodig tijdens zijn ziekte en hulp bij de re-integratie. Ook dat kost geld.

Om al deze kosten op te vangen, kun je een verzuimverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt ten minste een deel van de kosten, zodat je bedrijf niet in financiële problemen komt door de ziekte van de werknemer. Afhankelijk van de dekking van de gekozen verzekering krijg je de eerste twee jaar het loon van de zieke vergoed en zorgt de verzekeraar voor hulp bij preventie van ziekte en begeleiding bij de re-integratie van de werknemer. Een paar verzuimverzekeringen vergelijken voordat je een keuze maakt is hierom een goed idee.

Wat heb je aan een verzuimverzekering?

Een ziekteverzuimverzekering kan nuttig zijn voor alle bedrijven met personeel. Kan je bedrijf de kosten van een zieke werknemer prima zelf dragen, dan is een verzuimverzekering niet per se nodig. Het is niet verplicht deze verzekering af te sluiten. In veel gevallen zal het echter wel nuttig zijn om financiële problemen te voorkomen.

Door te kiezen voor een eigen risico kun je de kosten enigszins drukken. Je kunt bijvoorbeeld een eigen risico hebben in de vorm van wachtdagen. Je krijgt dan pas een uitkering van de verzekering als de werknemer langer dan dat aantal dagen ziek is. Hoe meer wachtdagen, hoe lager de premie zal zijn. De werknemer merkt hier niets van, die zul je gewoon het in de cao of arbeidsovereenkomst afgesproken deel van zijn salaris moeten betalen.

De verzuimverzekering heeft niet alleen financiële voordelen. Als je een voldoende uitgebreide verzekering afsluit, is het ook een voordeel dat je je niet meer druk hoeft te maken over wet- en regelgeving met betrekking tot ziekteverzuim. Dit neemt de verzekeraar je uit handen.

Arbodienst

Elke werkgever moet een contract hebben met een arbodienst. Deze dienst zorgt onder andere voor de begeleiding als je werknemer ziek is. Bij sommige ziekteverzuimverzekeringen zijn de diensten van een arbodienst inbegrepen. Je kunt echter ook zelf een contract afsluiten met een arbodienst naar keuze. Om de beste voor jouw bedrijf te vinden, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van HR Navigator , een vergelijkingssite voor arbodiensten.