Zorggroep Oude en Nieuwe Land viert 75-jarig bestaan

Bestuurder Albert Hilvers houdt een jubileumtoespraak voor bewoners. Foto: ZONL

Met een speciaal jubileumboek, extra festiviteiten op de locaties én een kennisfestival viert Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) dit jaar haar 75-jarig bestaan. Wat begon als Gezinsverzorging Steenwijk en omstreken, is nu de grootste zorgaanbieder in de regio.

„Ondanks de beperkingen die corona met zich meebrengt, willen we deze mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan,” aldus bestuurder Albert Hilvers.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle doelgroepen binnen en buiten de organisatie iets van het jubileumfeest te kunnen laten meebeleven. Zo verscheen er al een speciale uitgave van het eigen medewerkersmagazine vol foto’s, anekdotes en historische artikelen. Verder worden er in de verschillende woonzorglocaties van ZONL tal van festiviteiten georganiseerd en worden cliënten in de wijk ook in het zonnetje gezet. In het najaar staat voor medewerkers een inspirerend kennisfestival op het programma en ook alle gewaardeerde samenwerkingspartners worden niet vergeten.

„We zijn dankbaar dat we als organisatie al zoveel jaren verbonden zijn aan deze regio,” vervolgt Albert Hilvers. „Dat willen we graag samen vieren met onze medewerkers, vrijwilligers en al die mensen die aan ons verbonden zijn doordat ze zorg, begeleiding en behandeling van ons ontvangen. En niet te vergeten met al die partners die ons hielpen om zorg al 75 jaar mogelijk te maken.”

Historie
Het is precies driekwart eeuw geleden dat in 1946 in Steenwijk concrete plannen ontstaan voor het oprichten van plaatselijke gezinsverzorging. In de gemeenteraad komt zelfs een delegatie uit Hengelo spreken over het werk van de gezinsverzorging aldaar. Het voorstel wordt aangenomen en een paar maanden later wordt de Algemene Stichting Gezinsverzorging Steenwijk en Omstreken opgericht. „In de loop van de tijd zijn maatschappelijk werk, gezinsverzorging, thuiszorg, kraamzorg en wijkverpleging opgegaan in grotere organisaties zoals Zorggroep Oude en Nieuwe Land en kwam in 2005 het Gezondheidscentrum Steenwijkerland tot stand,” schrijft de Lexicon Steenwijks verleden van de Historische Vereniging Steenwijk hierover.

Toekomst
Inmiddels is ZONL met ruim 1800 medewerkers en bijna 800 vrijwilligers uitgegroeid tot de grootste aanbieder van wonen en zorg, advies- en behandeling, verzorging en verpleging thuis, jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Bestuurder Albert Hilvers: „En er wacht ons nog een mooie, maar uitdagende taak om ook de komende 25 jaar deze betrokken zorg te blijven bieden aan de mensen. Hoe kunnen we in een tijd dat de zorgvragen sterk toenemen en ook complexer worden én de beschikbare middelen beperkt zijn, ons blijvend inzetten voor preventie, behandeling en advies aan de inwoners van deze regio? Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven in een fijne omgeving. Daar willen wij graag aan blijven bijdragen. Thuis als het kan en als dit niet meer lukt, zo dicht mogelijk bij huis. Dat vraagt om veel creativiteit en vooral een sterke focus op goede samenwerking met anderen.”

Herinneringen
De Zorggroep roept mensen op hun mooie herinneringen aan ZONL met hen te delen, door ze te mailen naar 75jaar@zorggroep-onl.nl. Een aantal wordt op de website geplaatst. Op www.zorggroep-onl.nl kunt u meer lezen over het jubileum.

Nieuws

menu